Porządki obrad

XVII Sesja - 23.08.2016r.

O G Ł O S Z E N I E


                  XVII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się  w dniu  23.08.2016r. o godz. 15.00
 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
                                                                                                                            
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kołaczkowo.
10. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Borzykowie.
11. Zatwierdzenie regulaminu świetlic wiejskich.
12. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w miejscowości Kołaczkowo.
13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016r.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji
na ul. Średzkiej.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

                                                                                                   Przewodniczący Rady     

                                                                                                     Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2016 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1146
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2016 12:56 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany