Porządki obrad

XVIII Sesja - 11.10.2016r.

OGŁOSZENIE XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 11.10.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
    w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi
    na interpelacje.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczkowo.
10. Zmiana Uchwały Nr XVII/137/2016 z dnia 23.08.2016r. w sprawie pożyczki
    z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Poznaniu w 2016 r.
11. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
12. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2016.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Zamknięcie sesji.

 

                                                Przewodniczący Rady
                                                /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2016 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1220
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2016 13:20 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany