Porządki obrad

XIX Sesja - 14.11.2016r.

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 14.11.2016r. o godz. 15:00

w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród  uczestnikom konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych

w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2017 roku.

 1. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
 2. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie

Gminy Kołaczkowo.

 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w roku

podatkowym 2017.

 1. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu Gminy Kołaczkowo

za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP

lub gminę.

 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2017r.
 1. Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kołaczkowie

na 2017 rok.

 1. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość –na okres do 3 lat.

 1. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi
 • oraz innymi podmiotami w 2017 roku.
 1. Przystąpienie do zmiany zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wszembórz.
 2. Przystąpienie do zmiany zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzykowo.
 3. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2016.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i pracowników gminy.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Odpowiedzi na zapytania.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2016 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 1127
05 kwietnia 2018 09:03 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2016 14:17 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany