Porządki obrad

XXII Sesja - 24.01.2017r.

OGŁOSZENIE

XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się  w dniu 24.01.2017 r.

o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kołaczkowo.
10.Uzupełnienie sieci przystanków.
11.Zamiar przekształcenia Przedszkola „Jarzębinka” w Kołaczkowie poprzez likwidację Oddziału Zamiejscowego w Sokolnikach.
12.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Odpowiedzi na zapytania.
15.Zamknięcie sesji.


                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                        /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2017 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 392
05 kwietnia 2018 09:04 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2017 11:58 Robert Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)