Porządki obrad

XXIV Sesja - 21.02.2017

XXIV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się  w dniu 21.02.2017r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017r.
10.Współdziałanie z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.
11.Zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego zakupu licencji systemu komputerowego GEO  - INFO i EGiB.
12.Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola „Jarzębinka” w Kołaczkowie poprzez likwidację oddziału z siedzibą w Sokolnikach.
13.Określenie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
14.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
15.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
16.Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
17.Wolne głosy i wnioski.
18.Odpowiedzi na zapytania.
19.Zamknięcie sesji.
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2017 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 425
05 kwietnia 2018 09:04 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 14:55 Robert Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)