Porządki obrad

XXV Sesja - 28.03.2017r.

XXV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się  w dniu 28.03.2017r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2016-2018
10.Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie.
11.Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017r.
12.Dostosowanie sieci szkół podstawowych i  gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
13.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
14.Przystąpienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w m. Sokolniki.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Odpowiedzi na zapytania.
17.Zamknięcie sesji.


                                         Przewodniczący Rady
                                        /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 15:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 418
05 kwietnia 2018 09:04 Robert Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2017 15:51 Robert Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)