Porządki obrad

XXXII Sesja - 13.12.2017 r.

XXXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 13.12.2017 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja przewodniczącego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 10. Informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy.
 11. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu.
 12. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu.
 13. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu.
 14. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 7 lat.
 15. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 16. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2018r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Borzykowie.
 18. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo.
 19. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo.
 20. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Żydowo, Gmina Kołaczkowo.
 21. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Kołaczkowo, Gmina Kołaczkowo.
 22. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Grabowo Królewskie, Gmina Kołaczkowo.
 23. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Krzywa Góra, Gmina Kołaczkowo.
 24. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Gałęzewice i Szamarzewo, Gmina Kołaczkowo.
 25. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Gorazdowo, Gmina Kołaczkowo.
 26. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Łagiewki, Gmina Kołaczkowo.
 27. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Wszembórz, Gmina Kołaczkowo.
 28. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Budziłowo, Gmina Kołaczkowo.
 29. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
 30. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Zieliniec Gmina Kołaczkowo.
 31. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
 32. Wolne głosy i wnioski.
 33. Odpowiedzi na zapytania.
 34. Zamknięcie sesji.

 

                                                 Przewodniczący Rady

                                                  /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 653
23 maja 2018 10:47 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 10:41 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany