Porządki obrad

XXXIII Sesja - 28.12.2017 r.

XXXIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 8.12.2017 r. o godz. 13.00  w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Żydowo, Gmina Kołaczkowo.
 10. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Kołaczkowo, Gmina Kołaczkowo.
 11. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Grabowo Królewskie, Gmina Kołaczkowo.
 12. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Krzywa Góra, Gmina Kołaczkowo.
 13. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Gałęzewice i Szamarzewo, Gmina Kołaczkowo.
 14. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Gorazdowo, Gmina Kołaczkowo.
 15. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Łagiewki, Gmina Kołaczkowo.
 16. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Wszembórz, Gmina Kołaczkowo.
 17. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Budziłowo, Gmina Kołaczkowo.
 18. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
 19. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie Zieliniec Gmina Kołaczkowo.
 20. Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kołaczkowo na lata 2018-2022.
 21. Wyłączenie Szkoły Filialnej w Borzykowie z ZSP w Kołaczkowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Borzykowie.
 23. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 24. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.
 25. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 r.

-        przedstawienie projektu budżetu

-        opinie komisji

-        opinia RIO

-        opinia wójta dot. poprawek i opinii RIO

-        dyskusja

-        głosowanie autopoprawek

-        głosowanie projektu uchwały. 

26. Ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

27.Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

28. Wolne głosy i wnioski.

29. Odpowiedzi na zapytania.30.

30. Zamknięcie sesji.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 670
23 maja 2018 10:47 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 10:44 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany