Porządki obrad

XXXVII Sesja - 28.05.2018 r.

XXXVII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  28.05.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wręczenie Nagrody im. Wł. St. Reymonta.
  10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu w tym:

-        przedstawienie sprawozdań.

-        przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań oraz przedstawienie  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

-        przedstawienie opinii  RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2017 r. i opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

-        dyskusja

-         podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

-        podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 r.

11. Przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczkowo”.

12. Obciążenie nieruchomości gruntowych  służebnością przesyłu.

13. Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku w m. Borzykowo na okres powyżej 3 lat.

14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na budowę chodnika w Krzywej Górze.

15. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Odpowiedzi na zapytania.

19. Zamknięcie sesji.                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                              /-/ Danuta Grabowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 700
23 maja 2018 10:53 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany