Porządki obrad

XXXIX Sesja - 30.07.2018

XXXIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  30.07.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu nr 37 z obrad sesji.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wybór II  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo

a)      wybór komisji skrutacyjnej

b)      zgłaszanie kandydatów,

c)      przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników

d)     przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego.

10. Zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.

11. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Kołaczkowo nieruchomości gruntowych w m. Grabowo Królewskie.

12. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczkowo..

13. Ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Kołaczkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

14. Wprowadzenie odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczkowo.

15. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3..

16. dzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego na remont drogi powiatowej Grabowo Królewskie – Zieliniec.

17. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Odpowiedzi na zapytania.

20. Zamknięcie sesji.                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                          /-/ Danuta Grabowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 571
02 sierpnia 2018 13:37 (Robert Nowak) - Opublikowanie dokumentu.
02 sierpnia 2018 13:36 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 sierpnia 2018 13:35 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany