Porządki obrad

VIII Sesja - 03.06.2019 r.

VIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 03.06.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wręczenie Nagrody im. Wł. St. Reymonta.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z NGO w roku 2018.
 11. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołaczkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 12. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołaczkowo.
 13. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 72 obręb Kołaczkowo na rzecz firmy INEA.
 14. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 2 i 3 obręb Grabowo Królewskie na rzecz firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
 15. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 39/1 obręb Gorazdowo na rzecz firmy INEA.
 16. Ustanowienie służebności przesyłu na dz. o nr geodezyjnym 239/3 obręb Sokolniki na rzecz firmy INEA.
 17. Określenie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w roku 2018 r.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 20. Uchwała w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
 21. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 rok.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Odpowiedzi na zapytania
 24. Zamknięcie sesji.                           Przewodniczący Rady

                                                           /-/ Danuta Grabowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2019 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 513
29 maja 2019 10:16 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany