Protokoły Komisji Wspólnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 21.08.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 21.08.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 10.08.2018 r. o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim.

Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 10.08.2018 r. o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo Jerzy Woś. Powitał wójt, radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności...

Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 23.07.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 23.07.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.05.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.05.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 17.04.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 17.04.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.02.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.02.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, sekretarz, radnych, gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 06.02.2018 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 06.02.2018 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca...

Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, skarbnik, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 07.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 07.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...