Protokoły Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki komunalnej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 14/2018 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 07.06.2018r.

Protokół Nr 14/2018 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 07.06.2018r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał radnych i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawił porządek posiedzenia,...

Protokół Nr 13/2018 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 02.02.2018r.

Protokół Nr 13/2018 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 02.02.2018r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał radnych i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawił porządek posiedzenia,...

Protokół Nr 12/2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 03.11.2017r.

Protokół Nr 12/2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 03.11.2017r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał radnych i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawił porządek posiedzenia,...

Protokół Nr 11 /2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 17.10.2017r.

Protokół Nr 11 /2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 17.10.2017r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał radnych i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawił porządek posiedzenia,...

Protokół Nr 10 /2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 22.06.2017r.

Protokół Nr 10 /2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 22.06.2017r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał radnych i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawił porządek posiedzenia,...

Protokół Nr 9 /2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 05.06.2017r.

Protokół Nr 9 /2017 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 05.06.2017r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał wójt, przewodniczącą Rady Gminy, radnych i pracowników urzędu – lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 8 /2016 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 30.11.2016r.

Protokół Nr 8 /2016 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 30.11.2016r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Michał Stefański, powitał Wójt Gminy Teresę Waszak, Przewodniczącą Rady Gminy Danutę Grabowską, Kierownik Referatu Oświaty Milenę...

Protokół Nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 06.09.2016r.

Protokół Nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 06.09.2016r. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Michał Stefański, powitał p. wójt Teresę Waszak, Kierownik Referatu Oświaty Milenę Świątek, przedstawicieli Społecznej Szkoły we...

P R O T O K O Ł Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 9.06.2016r.

P R O T O K O Ł Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 9.06.2016r. Posiedzenie otworzył przewodniczący Michał Stefański. Powitał członków komisji, p. wójt, p. skarbnik, pracowników UG, p. dyrektor społecznej SP w Wszemborzu i p. prezes...

PROTOKOŁ Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej w dniu 15.12.2015r.

P R O T O K O Ł Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej, Mieszkaniowa i Gospodarki Komunalnej w dniu 15.12.2015r. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Michał Stefański. Powitał członków komisji, przewodniczącą Rady Gminy, p. wójt, p. sekretarz, p. skarbnik – lista obecności...