Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16.09.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16.09.2019 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

PROTOKÓŁ Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.04.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.04.2019 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w b

PROTOKÓŁ Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.04.2019 r. w sali urzędu Gminy w Kołaczkowie.

PROTOKÓŁ Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.04.2019 r. w sali urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kruszyński. Powitał zebranych – lista obecności w załączeniu. W posiedz

PROTOKÓŁ Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 04.12.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 04.12.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,

PROTOKÓŁ Nr 20 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.06.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 20 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.06.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posi

PROTOKÓŁ Nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady G

PROTOKÓŁ Nr 18/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.04.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, przewodniczącą Rady Gminy oraz prac

PROTOKÓŁ Nr 17/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.02.2018r.

PROTOKÓŁ Nr 17/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.02.2018r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lis

PROTOKÓŁ Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.12.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.12.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, oraz pracowników-

Zatrzymaj banner przewijany