Organizacje pozarządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert - 2019

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 7.03.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kołaczkowo na rok 2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Kołaczkowo, dn. 15.11.2018 r. W dniu 15 listopada 2018 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan złożyło do Urzędu Gminy w Kołaczkowie ofertę na realizację zadania publicznego pn. Cykl Spartakiad "Integracja na sportowo i świątecznie".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Kołaczkowo, dn. 18.10.2018 r. W dniu 18 października 2018 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów złożył do Urzędu Gminy w Kołaczkowie ofertę na realizację zadania publicznego pn. 40 - lecie Koła PZERiI.

Kosultacje w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na rok 2019

W związku z zamiarem uchwalenia przez Radę Gminy Kołaczkowo rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, Wójt Gminy Kołaczkowo zaprasza na spotkanie, zainteresowane organizacje, celem wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu ww. programu. Projekt został opublikowany na stronie internetowej gminy...

Otwarty konkurs ofert 2018

Zarządzenie nr 183/2018 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 7.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów strzeleckich oraz wyjazdów kulturoznawczych, szkoleń i warsztatów.

Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO

W związku z zamiarem uchwalenia przez Radę Gminy Kołaczkowo rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Kołaczkowo zaprasza na spotkanie zainteresowane organizacje, celem wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w/w uchwały. Projekt został opublikowany na stronie internetowej gminy www.kolaczkowo.pl,...